Informacje

Bank Gospodarstwa Krajowego odpowiada za realizację Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
Cała operacja polega na otrzymaniu bezzwrotnej dotacji. Od marca 2009 ułatwiono procedurę uzyskania tych środków poprzez zniesienie wymogu wkładu własnego (było to wcześniej 20%) i okresu kredytowania do 10 lat. Pozyskanie tych środków rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu energetycznego, cena takiego opracowania dla budynku jednorodzinnego .to około 1000-2000 zł. Jeśli audyt wykaże zasadność  przeprowadzenia termomodernizacji udajemy się  z wnioskiem do banku. Dotacja to maksymalnie 16% inwestycji.


 Krok po kroku po dotację:
- Wybranie audytora energetycznego
- Wykonanie audytu
- Wybranie banku i zawarcie wstępnej umowy kredytowej
- Bank przesyła wniosek o premię do Banku Gospodarstwa Krajowego
- BGK weryfikuje audyt, a po pozytywnej weryfikacji zawiadamia wnioskującego i bank o przyznaniu dotacji
- Dotacja wypłacana jest po zakończeniu termomodernizacjiPodstawowym celem Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla Inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne, remontowe oraz remonty budynków mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana odpowiednio: „premią termomodernizacyjną", „premią remontową", „premią kompensacyjną" stanowi źródło spłaty części zaciągniętego kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remontu.

 


Lista Banków Kredytujących współpracujących z BGK w zakresie Funduszu Termomodernizacji i Remontów:

 


1.   Bank BPH S.A.
2.   Bank DnB NORD Polska S.A.
3.   Bank Millennium S.A.
4.   Bank Ochrony Środowiska S.A.
5.   Bank Pekao S.A.
6.   Bank Pocztowy S.A.
7.   Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
8.   Bank Zachodni WBK S.A.
9.   Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
10. ING Bank Śląski S.A.
11. Krakowski Bank Spółdzielczy
12. Kredyt Bank S.A.
13. Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
14. Nordea Bank Polska S.A.
15. PKO BP S.A.

 Źródła:
- Bank Gospodarstwa Krajowego
- biznes.gazetaprawna.pl

Nagroda za tynki LakmaLakma Sat

Ostatnie realizacje

 Zapraszamy do galerii.