Grunty LAKMA

1

AKRYL P

Podkład gruntujący pod tynki szlachetne Akryl P jest składnikiem systemu dociepleń Lakma Term. Zadaniem podkładu Akryl więcej... 

2

AKRYL G

Dyspersyjny grunt akrylowy jest wodorozcieńczalnym wyrobem na bazie dyspersji polimerowej z dodatkiem modyfikatorów.  AKRYL G LAKMA więcej... 

3

TYNKSIL GRUNT

Jest to podkład gruntujący pod tynki silikatowe TYNKSIL oraz silikatowo - silikonowe TYNKSIL S. TYNKSILGRUNT więcej... 

4

FIXGRUNT

FIX GRUNT - wodorozcieńczalny, akrylowy preparat do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych. FIX GRUNT jest wodorozcieńczalnym, akrylowym więcej... 

5

SILMALGRUNT SN

Wraz z silikonową farbą SILMAL® SN tworzy zestaw do ochronno - dekoracyjnych wymalowań elewacji budynków. więcej... 

6

SILMARGRUNT ST

Wraz z mineralną farbą krzemianową SILMAL® ST tworzy zestaw do ochronno - dekoracyjnych wymalowań elewacji więcej... 

Nagroda za tynki LakmaLakma Sat

Ostatnie realizacje

 Zapraszamy do galerii.