www.tranzyt.com.pl

 

 Problem kondensacji pary wodnej w obiektach budowlanych »

 Likwidacja problemu wykraplania pary wodnej »

 Eco Therm ma podwójny efekt działania »

 Zastosowanie powłoki antykondensacyjnej Eco Therm »

 Farba antykondensacyjna »   Problem kondensacji pary wodnej w obiektach budowlanych

  Nieizolowane dachy pokryte stalową blachą często mają problemy związane z powstawaniem kondensatu, czego wynikiem bywają szkody w budynkach i urządzeniach -  pochodzące od wilgoci, jak również zły klimat wewnątrz obiektów magazynowych i produkcyjnych,  co może w znacznym stopniu ograniczyć ich przydatność.

  Problem z kondensacją wody znany jest od bardzo wczesnych lat. Kondensacja może nastąpić wtedy, gdy pojawi się przesycenie, tj. ciśnienie pary wodnej przewyższy pewną wartość krytyczną zwaną prężnością pary nasyconej. Wartość tej prężności maleje z temperaturą, wobec czego oziębianie powietrza (wewnątrz obiektu lub przestrzeni między stropowej), wraz z zawartą w nim parą, powinno doprowadzić do wystąpienia efektu kondensacji pary wodnej a co za tym idzie powstania kropel wody.

  Przyczyną oziębiania jest najczęściej ruch wstępujący powietrza i związane z nim adiabatyczne rozprężanie; rzadziej promieniowanie lub inne mechanizmy wymiany ciepła (np. mieszanie czy przewodnictwo). Największy problem pojawia się wówczas, gdy ogrzane – a co za tym idzie absorbujące parę wodną z otoczenia -  powietrze styka się z pokryciem chłodzonym przez zalegający śnieg. W konsekwencji tego wykroplona woda spływając po spadku dachu napotka płatwie, z których zacznie opadać bezpośrednio w dół, zalewając ocieplenie stropodachu lub podłogę obiektu.

  W każdym przypadku, prędzej czy później będzie powodowało to straty materialne spowodowane uszkodzeniem urządzeń i towarów znajdujących się w obiekcie. Nie bez znaczenia też jest fakt, że zalegające na połaci dachu oraz elementach konstrukcyjnych obiektu krople wody, będą powodowały znaczne przyspieszenie procesu korozyjnego mającego wpływ na szczelność połaci dachowej i bezpieczeństwo w obiekcie.

  Zjawisko to obserwuje się również, jeśli bezpośrednio pod pokryciem dachowym zastosujemy w dachu warstwę izolacji cieplnej o wysokim współczynniku paroprzewodności, np. wełnę mineralną.

 

   Likwidacja problemu wykraplania pary wodnej

  Likwidacja problemu wykraplania pary wodnej - powłoka antykondensacyjna Eco Therm. Powłoka antykondensacyjna Eco Therm, to natryskiwana na blachę profilowaną, beton, drewno -  masa, która wchłania wilgoć skraplającą się na powierzchni pokrycia, nie dopuszczając w ten sposób do skapywania wody kondensacyjnej. Po ustaniu warunków powodujących kondensację, wchłonięta przez powłokę wilgoć szybko odparowuje ( wymaga to zapewnienia właściwej wentylacji pomieszczenia, poprzez zachowanie standardów dotyczących wymiarów i rozmieszczenia otworów wentylacyjnych).

  Zdolność magazynowania wilgoci przez powłokę antykondensacyjną polega na zastosowaniu w niej minerału wulkanicznego - perlitu. Dzięki porowatej strukturze małe ziarenka perlitu są w stanie związać nawet do 1,5 l wody na metr kwadratowy powierzchni użytkowej.     Budowa perlitu powoduje, że woda nie tworzy na powłoce kropel, tylko zostaje wchłonięta do rozległej sieci przewodów kapilarnych.

  Powłoka antykondensacyjna Eco Therm jest niepalna i nie wydziela trujących gazów. Masa jest oparta na wodzie i nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia. Może być stosowana w pomieszczeniach o wymaganiach higienicznych dla środków spożywczych.

  Powłoka antykondensacyjna Eco Therm,  chroni również przed korozją. Dzięki niej krople wody nie mają dostępu do powierzchni czy konstrukcji wrażliwych na korozję, ponieważ woda wchłaniana przez masę antykondensacyjną rozchodzi się na rozległym obszarze powłoki i jest odsączana od zabezpieczonej powierzchni.

  Powłoka antykondensacyjna ma również własności dźwiękoizolacyjne: tłumi drgania w arkuszu blachy, dzięki czemu częściowo wycisza odgłosy wiatru lub deszczu.  Standardowym kolorem powłoki antykondensacyjnej jest jasnoszary, a jej ziarnista faktura stwarza miłe wrażenie estetyczne .

 

   Eco Therm ma podwójny efekt działania

a. Jest ona izolatorem ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła wynosi 0,07 kcal/mh OC,
     co w efekcie powoduje skrócony czas kondensacji lub całkowity jego brak.
b. Posiada wysoką absorpcyjność przy ilości powłoki 1200 gr/m2
 

Zdolność absorpcji wody:
gramatura 600g ET/1m2 - 392 g wody/1m2
gramatura 850g ET/1m2 - 500 g wody/1m2
gramatura 1200g ET/1m2 - 750 g wody/1m2
Objętość procentowa:
ok. 95. Ciężar właściwy: ok. 1kg.
Konsystencja:
100 KU (wiskozymetr Stromera)
Stopień zapalności:
niezapalny (rozcieńczalny w wodzie)
Temperatura robocza:
minimum +12 st. C
Grupa YSAM (0), rozcieńczalny w wodzie, wartość YL:
<100.
W przypadku pożaru:
nie zapala się i nie tworzą się gazy palnePrzyczepność :

Środek antykondensacyjny (antyskropleniowy) stosowany jest do malowania powierzchni spodnich i generalnie łączy się z każdym podłożem. W przypadku malowania na aluminium dodać należy środek wiążący. W przypadku podłoża wsiąkliwego należy malowaną powierzchnię zagruntować. W przypadku podłoża zatłuszczonego i zapylonego należy starannie oczyścić (np. benzyną ekstrakcyjną).

Właściwości tłumienia hałasu i wibracji:
Duża powierzchnia pokryta powłoką ma dobre właściwości tłumienia hałasu i wibracji.
Współczynnik absorpcji 0,002 przy 500 Hz i ilości powłoki 1200 gr/m2.
Współczynnik tłumienia: 0,106 przy 1200 gr/m2.

Kolory:

Standardowym kolorem jest jasno szary, ale na życzenie producent oferuje  każdy kolor zbliżony do palety RAL. Energy Colours to specjalnie opracowane jasne farby oszczędzające energię, nadające się zarówno do nowych budowli jak i do starszych budynków i  dachów.  Energy Colours ECO-THERM® dostarczane są w kolorach sygnałowych: zielonym, żółtym i białym. Energy Colours pozwalają zaoszczędzić do 25 % energii oświetleniowej.

 

   Zastosowanie powłoki antykondensacyjnej Eco Therm

- hale fabryczne i magazynowe, chłodnie
- przestrzenie międzystropowe
- zakłady przetwórstwa mięsnego
- zagrody hodowlane
- silosy zbożowe
- parkingi wielopoziomowe
- garaże
- zadaszenia pod samochody itp.
- stalowe pomieszczenia na urządzenia elektroniczne i telekomunikacyjne
- uzyskujemy efekt antyskropleniowy na blasze

Sposób pokrycia:
Powłokę antykondensacyjną ECO-THERM® nakłada się przy użyciu pomp średnio ciśnieniowych 10:1 GRACO bezpośrednio na budowie jak widać na zdjęciach.

Powłokę antykondensacyjną Eco Therm możemy nakładac na powierzchnie połaci dachowych już istniejących, lub na dostarczone do nas arkusze blach – na przykład w okresie jesienno zimowym.

   Farba antykondensacyjna

Farba antykondensacyjna (antyskropleniowa) o zmniejszonej ziarnistości Perlitu do aplikacji wałkiem, pędzlem lub agregatem hydrodynamicznym - to doskonały produkt mający na celu zabezpieczanie niedużych powierzchni typu :

- łazienki
- kuchnie i zaplecza gastronomiczne
- stalowe poddasza budynków
- kontenery morskie
- stalowe szafy sterownicze i rozdzielnie elektryczne

Dostępna jest w pojemnikach 5 L i 20 L
 

 


Zalewana posadzka hali magazynowej

Rdza i pleśń w przestrzeni międzystropowej


Struktura minerału perlit

Gotowa powłoka na blasze


Kolory sygnałowe - oszczędność energii


Proces natrysku na gotowym dachu

Proces suszenia powłoki aplikowanej na dostarczone blachypowloka antykondensacyjna, powłoka antykondensacyjna, powłoki antyskroplinowe, powloki antyskroplinowe, , perlit, natrysk, eliminacja roszenia, roszenie, wilgotny dach, woda z dachu, kapie z dachu, zabezpieczenie dachu, blachy, hale, magazyny, konstrukcje stalowe, obiekty sportowe, zabezpieczenie blachy przed skraplaniem, ekologiczna, termoizolacja od wewnątrz, izolacja termiczna, termoizolacja, nowa technologia, powloki antyskroplinowe, powłoki antykondensacyjne, powłoki antyskroplinowe, powloki antykondensacyjne, powloki antystatyczne, fasada, elewacja, ściana, sciana, sufit, farby antyskroplinowe, farby antykondensacyjne, farba antyskroplinowa, farba antykondensacyjna, farba antystatyczna, zapobieganie, pleśń, plesn, zapleśnienie, zaplesnienie, grzyb, zagrzybienie, grzyby pleśniowe, grzyby plesniowe, wilgoć, wilgoc, wilgotność, wilgotnosc, zawilgocenie, mostek termiczny, pomiary wilgoci, wentylacja

Strona Główna | Produkt | Referencje | Atesty | Wyróżnienia | Zapytania ofertowe | Download | Kontakt 98734 wizyt Tranzyt Spray © 2009 statystyka